ควรใช้ Mega-menu ตอนไหน?

ควรใช้ Mega-menu ตอนไหน?

Mega-menu เป็น UI ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาให้เว็บไซต์ที่มีเมนูยาวเกินหน้าจอ ให้สามารถจัดเรียงเมนูทั้งหมดให้แสดงผลได้ภายในหน้าเดียว โดยการแบ่งเมนูออกเป็นกลุ่มและ Column การจัด Layout แบบนี้ทำให้ User สามารถเห็นภาพรวมของเมนูทั้งหมดในเว็บไซต์ แต่การแสดงเมนูทั้งหมดในคราวเดียว อาจทำให้ User ต้องรับข้อมูลทีละมาก ๆ และอาจมีปัญหาในการค้นหาเมนูที่ต้องการได้ แล้วเราควรออกแบบโครงสร้างของ Mega-menu อย่างไร? ตอนไหนที่เราควรใช้หรือหลีกเลี่ยงการใช้ Mega-menu จำนวนเมนูที่เหมาะสมในการออกแบบ UI คือเท่าไหร่ ? UX Myth: Magic Number (7±2) ตามทฤษฎีของ George Miller (1956) สมองของคนเรามีช่อง Slot สำหรับเก็บข้อมูลไว้ในความจำระยะสั้น โดยเฉลี่ย 7(±2) ช่อง เป็นเวลา 15-30 วินาที ซึ่งเราเรียกตัวเลขนี้ว่า “Magic

Back to Top