วิธีทดสอบว่า Web/App ใช้งานง่ายพอรึยัง (Usability) ด้วย System Usability Scale (SUS)

“Usability” เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ UX ที่ UX Designer ควรให้ความสำคัญมาก ๆ ไม่มีใครอยากใช้ Product ที่ใช้งานยาก เราสามารถวัด Usability ของ Web/App ว่าใช้งานง่ายพอรึยังผ่านกระบวนการ Usability Testing โดยเอาซอฟต์แวร์ของเราไปให้ Representative User ลองใช้ ผลการทดสอบของ Usability Testing มีทั้งผลลัพธ์เชิงคุณภาพและปริมาณ System Usability Scale (SUS) เป็นหนึ่งการทดสอบที่ใช้วิธีวัดค่า Usability ให้ออกมาเป็นตัวเลขได้เลย การทดสอบวิธีนี้ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้ UX Designer หลายคนเลือกใช้การทดสอบนี้ อ่านบทความ “Usability คืออะไร?” ย้อนหลังได้ที่นี่ System Usability Scale (SUS) คืออะไร? System Usability Scale