UX Terminology: Mental models คืออะไร?

UX Terminology: Mental models คืออะไร?

Mental Models คืออะไร? BRIEF: Mental models ป็นเครื่องมือใน UX research ที่ช่วยอธิบายว่า User รับรู้ หรือตีความหมายสิ่งต่าง ๆ บนโลกอย่างไร Mental models ต่อสิ่ง ๆ หนึ่งบนโลกของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความรู้ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของคน ๆ นั้น เราสามารถทำความเข้าใจ Mental models ของ User แล้วออกแบบให้สอดคล้องกับความเชื่อเหล่านั้นเพื่อลดการเกิด Mismatched mental models Mental models เป็นเครื่องมือใน UX research ที่ช่วยอธิบายว่า User รับรู้ หรือตีความหมายสิ่งต่าง ๆ บนโลกอย่างไร

Usability คืออะไร?

Usability คืออะไร?

อยากออกแบบ Product ให้ User-friendly อาจต้องเข้าใจความหมายของคำว่า Usability ก่อน แล้วเค้าเอาเกณฑ์ไหนมาวัดว่า Product ของเราตอนนี้ “ใช้ง่ายหรือยาก” – Usability เป็นอีกหนึ่งอภิธานศัพท์ (UX Terminology) ที่ UX/UI Designer ควรรู้ Usability คืออะไร? “Usability” เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ (quality attribute) ของ Product ว่าใช้งานได้ง่ายแค่ไหน “ความยากง่าย” ส่งผลโดยตรงกับความรู้สึกและการตัดสินใจของ User ว่าจะใช้งาน Product นี้ต่อไปหรือไม่ ISO 9241-11 ให้คำนิยามของ Usability อย่างเป็นทางการว่า: The official definition of usability is:

สรุปย่อหนังสือ Don’t make me think (by Steve Krug) – หนังสือที่ UX Designer ควรอ่าน

สรุปย่อหนังสือ Don’t make me think (by Steve Krug) – หนังสือที่ UX Designer ควรอ่าน

หนังสือ Don’t make me think เขียนโดย Steve Krug (ชื่อภาษาไทย “แค่ต้องคิดก็ผิดแล้ว ออกแบบเว็บไซต์ให้เข้าใจง่ายง่าย และไม่ต้องใช้สมอง”) เป็นหนังสือเกี่ยวกับ Usability ที่ขายดีที่สุดในโลกติดกัน 13 ปีซ้อน (2001 – 2013) และถูกแนะนำให้คนที่อยากศึกษาเรื่อง UX อ่านมากที่สุดเล่มหนึ่ง หนังสือเล่มนี้จึงถือได้ว่าเป็นหนังสือคลาสสิกขึ้นหิ้งอีกเล่มสำหรับ UX/UI Designer เนื้อหาในหนังสือจะเกี่ยวข้องกับ Web Usability โดยเฉพาะ ในหนังสือจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจถึงการออกแบบเว็บให้ “ใช้งานได้ดีขึ้น” ไม่ใช่การออกแบบให้ “สวยขึ้น” อย่างเดียว Key Learning Points Don’t Make Me (or Anyone) Think Making every page or screen

UX Terminology: "Affordance" คืออะไร? – ออกแบบ UI ยังไงให้ Intuitive

UX Terminology: "Affordance" คืออะไร? – ออกแบบ UI ยังไงให้ Intuitive

“Good designs are intuitive” – งานออกแบบที่ดี คือ งานที่สามารถสื่อสารได้ด้วยตัวของมันเอง UI Design ก็เหมือนกับเรื่องตลก ถ้าต้องอธิบายว่ามันตลกยังไง นั่นก็แปลว่ามันไม่เวิร์กละ ปรากฎการณ์ที่คนเข้าใจ หรือไม่เข้าใจว่างานออกแบบของเราต้องการสื่ออะไร อธิบายได้ด้วย UX Terminology: “Affordance” Norman Door Don Norman (ศาสตราจารย์ Cognitive science) ผู้เขียนหนังสือ “The Design of Everyday Things” ได้อธิบายปรากฎการณ์ Affordance จากบานประตู “Norman Door” คือ ประตูธรรมดาที่คนเปิดผิดด้านบ่อย ๆ ไม่แน่ใจว่าตัวเองต้อง “ผลัก” หรือต้อง “ดึง” เพื่อเปิดกันแน่

Interaction Design คืออะไร?

Interaction Design คืออะไร?

Interaction Design คืออะไร Interaction Design (IxD) คือ การออกแบบปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน (user) กับวัตถุ (physical objects) หรือพื้นที่ (space) เพื่อให้ผู้ใช้งานบรรลุเป้าหมายการใช้งานอย่างราบรื่นที่สุด ขอบเขตของ IxD ค่อนข้างกว้าง ครอบคลุมหลาย ๆ ศาสตร์ ซึ่งในแต่ละศาสตร์ยังแตกแยกย่อยไปได้อีก โดยส่วนใหญ่แล้ว เมื่อพูดถึง IxD จะหมายถึง IxD ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน  ปฎิสัมพันธ์ (interact) เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยินเสียง การรับรส ได้กลิ่น การสัมผัส ยกตัวอย่าง เช่น เราใช้มือกด (touch) ปุ่มบนหน้าจอ เราสั่งปิดนาฬิกาปลุกด้วยเสียง ฯลฯ

Information Architecture (IA) คืออะไร?

Information Architecture (IA) คืออะไร?

Information Architecture (IA) คืออะไร? Information architecture is the practice of deciding how to arrange the parts of something to be understandable. The Information Architecture Institute Information Architecture (IA) หรือสถาปัตยกรรมข้อมูล คือ ศาสตร์หนึ่งใน Cognitive psychology เกี่ยวกับการจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ (logical) ให้ใช้งานง่ายและรวดเร็ว (User-friendly) ถ้าเปรียบเทียบกับห้องสมุด คนที่ทำหน้าที่ IA ก็คือบรรณารักษ์ การจัดเรียงข้อมูลถูกเอามาใช้เกือบทุกที่ ตั้งแต่เมนูอาหารยันรถไฟฟ้า ที่ไหนมีข้อมูลที่นั่นจำเป็นต้องทำ IA

ประวัติของ UX

ประวัติของ UX

UX คำศัพท์ที่นิยามขึ้นโดย Don Norman ในช่วงปี 1990 แต่ก่อนหน้านี้ศาสตร์ของ UX ถือกำเนิดมานานแล้วตั้งแต่ยุคอารยธรรมเมโสโปเตเมีย การทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาของ UX จะช่วยให้เราเห็นภาพว่า UX ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและมีความสำคัญมาตั้งแต่ในอดิตจนถึงปัจจุบัน

UX/UI คืออะไร?

UX/UI คืออะไร?

BRIEF: “UX” ย่อมาจากคำว่า “User Experience” แปลว่า ประสบการณ์ของ “ผู้ใช้งาน (User)” เป็นศาสตร์แห่งการพยายามทำความเข้าใจความนึกคิดและพฤติกรรมของคน เพื่อนำข้อมูลมาแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และทำให้ประสบการณ์การใช้งานดีขึ้น “UI” ย่อมาจากคำว่า “User Interface” เป็นศิลปศาสตร์ในการออกแบบส่วนเชื่อมต่อผู้ใช้งาน เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เป็นต้น UX คืออะไร? “UX” ย่อมาจากคำว่า “User Experience” เป็นคำนิยามที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการดิจิตัล ซอฟต์แวร์ ไอที เนื่องจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้คนให้ความสนใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ได้รับจากการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นด้วย “User Experience” เกิดจากการรวมคำ 2 คำเข้าด้วยกัน คือ “U = User” หมายถึง ผู้ใช้งาน ในที่นี้จะหมายถึงคนที่ใช้งานสินค้าดิจิตัลต่าง ๆ

Back to Top