รวม Tool สำหรับทำ Diary Study

Share:

0

1. ExperienceFellow

เป็นซอฟต์แวร์สำหรับทดสอบ Customer Experience โดยใช้ Mobile App (iOS App, Android App) มีฟังก์ชันสำหรับเก็บข้อมูลเพื่อนำมาสร้าง Customer Journey

ค่าบริการ: €9-159/เดือน

2. dScout

dSccout เป็น Platform ที่เปิดให้คนทั่วไปสมัครเป็นผู้เข้าร่วมทดสอบผ่านทาง Mobile App และระบบจะนำมา matching กับ Mission ที่เราอยากให้คนเข้าร่วมทดสอบ ในระบบเราสามารถสร้าง Mission รวมถึง Recruit participant เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์จริงของผู้เข้าร่วมทดสอบแต่ละคน

3. Further (Tandem)


อีก platform ที่ช่วยเก็บข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ และความรู้สึกของผู้เข้าร่วมทดสอบในลักษณะของ timeline สามารถ export Customer Journey ได้

4. Indeemo

เป็น platform ที่ให้ผู้เข้าร่วมทดสอบบันทึกกิจกรรมผ่าน App มือถือ โดยสามารถอัพโหลดรูปภาพ วิดิโอ หรือ note ต่าง ๆ ระหว่างทำกิจกรรมได้


ไม่พลาดบทความใหม่ๆ จาก BetterUXUI.com

1. กด Like Facebook page BetterUXUI

2. สมัครและอ่านบทความทางอีเมล

0

Share:
Back to Top