Interaction Design คืออะไร?

Interaction Design คืออะไร?

Share:

0
Table Of Contents

Interaction Design คืออะไร

Interaction Design (IxD) คือ การออกแบบปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน (user) กับวัตถุ (physical objects) หรือพื้นที่ (space) เพื่อให้ผู้ใช้งานบรรลุเป้าหมายการใช้งานอย่างราบรื่นที่สุด ขอบเขตของ IxD ค่อนข้างกว้าง ครอบคลุมหลาย ๆ ศาสตร์ ซึ่งในแต่ละศาสตร์ยังแตกแยกย่อยไปได้อีก โดยส่วนใหญ่แล้ว เมื่อพูดถึง IxD จะหมายถึง IxD ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 

UI เป็นส่วนหนึ่งของ IxD และ IxD เป็นส่วนหนึ่งของ UX (credit: uxdesign.cc)
UI เป็นส่วนหนึ่งของ IxD และ IxD เป็นส่วนหนึ่งของ UX (credit: uxdesign.cc)

ปฎิสัมพันธ์ (interact) เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยินเสียง การรับรส ได้กลิ่น การสัมผัส ยกตัวอย่าง เช่น เราใช้มือกด (touch) ปุ่มบนหน้าจอ เราสั่งปิดนาฬิกาปลุกด้วยเสียง ฯลฯ

IxD ไม่ใช่แค่การออกแบบ UI อย่างเดียว แต่หมายถึงการออกแบบชุด interact ทั้งหมด ตอนที่ทำ IxD เราจะคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง user กับ web/app ว่า เมื่อมี action บางอย่างเกิดขึ้น เราออกแบบให้ user มี reaction กลับไปยังไง

ตัวอย่างการออกแบบ Interaction จาก Save money app โดย Aleksey Vasiliev
ตัวอย่างการออกแบบ Interaction จาก Save money app โดย Aleksey Vasiliev

Interaction Design ต่างจาก  UX อย่างไร

การออกแบบประสบการณ์ (UX) ให้ดีนั้นเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การจัดเรียงข้อมูล ความยากง่ายของการใช้งาน เนื้อหา เป็นต้น ประสบการณ์ที่ดีเป็นผลลัพธ์ของการออกแบบแต่ละองค์ประกอบให้ดี และการออกแบบปฎิสัมพันธ์ (Interaction Design) ก็เป็นหนึ่งในนั้น

รูป UX umbrella ของ Dan Willis อธิบายว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ UX Desgin บ้าง
รูป UX umbrella ของ Dan Willis อธิบายว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ UX Desgin บ้าง

จากรูปด้านบน จะเห็นว่า Interaction Design (IxD) เป็นแขนงหนึ่งภายใต้ UX ตอนที่พูดถึง IxD จึงมีหลายอย่างที่ซ้อนทับกับ UX

5 Dimensions of Interaction Design

Gillian Crampton Smith  พูดถึง Interaction Design ว่ายังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ จึงยังไม่มีการกำหนดภาษาเชิงเทคนิคชัดเจน เลยมีการแบ่งกลุ่มคร่าว ๆ ก่อนตามวงการ creative ออกเป็น 5 หมวด ได้แก่

 • 1D: Words: ข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 
 • 2D: Visual representations: กราฟฟิก รูปภาพ Typography ไอคอน ที่ใช้ส่งสารให้ผู้ใช้งาน
 • 3D: Physical objects or space: วัตถุ สิ่งของ พื้นที่ สภาพแแวดล้อมที่คนเข้าไปมีปฎิสัมพันธ์ด้วย เช่น คอมพิวเตอร์ หน้าจอมือถือ เมาส์ แป้นพิมพ์ ห้อง ฯลฯ
 • 4D: Time: สิ่งที่มีการเปลี่ยนสถานะ หรือมีความเคลื่อนไหว เช่น แอนิเมชัน วิดิโอ เสียง รวมถึงระยะเวลาที่คนใช้ระหว่างปฎิสัมพันธ์
 • 5D: Behaviour: พฤติกรรมและปฎิกริยาโต้ตอบของผู้ใช้งาน

Interaction Designer vs UI Designer

ถ้าดูจาก 5Ds ของ IxD ด้านบนแล้ว UI Designer จะโฟกัสการออกแบบในส่วน 2D:Visual representations (กราฟฟิก รูปภาพ Typography ไอคอน) เป็นหลัก โดยเริ่มจาก user flow > wireframe > visual design

Activate Button on UI Movement

แต่ IxD Designer ทำงานในภาพกว้างกว่า คือ มองทั้ง 5Ds โดยเริ่มทำตั้งแต่ user flow > wireframe > visual design > micro Interaction/animation > prototype

Activate Button Nick Frost (PixelBuddha)
Activate Button Nick Frost (PixelBuddha)

Takeaway

 • Interaction Designer จะทำงานในภาพกว้างกว่า UI Designer คือ จะเริ่มทำตั้งแต่ user flow > wireframe > visual design > micro Interaction/animation > prototype แต่ UI Designer จะโฟกััสไปที่ visual design เพียงอย่างเดียว
 • การออกแบบ web/app ไม่ได้มีแค่ส่วนของ UI อย่างเดียว แต่ยังมีการออกแบบ interact ของ flow ทั้งหมดด้วย
 • References
 • https://uxdesign.cc/10-steps-to-interaction-design-ixd-6abe778cb8b8
 • https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-interaction-design
 • https://www.interaction-design.org/literature/article/the-five-languages-or-dimensions-of-interaction-design
 • https://uxplanet.org/ux-vs-ui-vs-ia-vs-ixd-4-confusing-digital-design-terms-defined-1ae2f82418c7

ไม่พลาดบทความใหม่ๆ จาก BetterUXUI.com

1. กด Like Facebook page BetterUXUI

2. สมัครและอ่านบทความทางอีเมล

0

Share:
Back to Top