จิตวิทยาการออกแบบ

101 หลักการ Cognitive Bias ที่ส่งผลกับ UX


📊 ค้นหาข้อมูล
Cognitive Load

พลังงานสมองที่คนใช้ระหว่างทำงาน

COMING SOON…

Anchoring Bias

คนจะเชื่อข้อมูลเเรกที่เห็นอย่างจริงจัง

COMING SOON…

Hick’s Law

มีทางเลือกเยอะ ตัดสินใจยากขึ้น

COMING SOON…

Confirmation Bias

คนจะมองหาหลักฐานเพื่อยืนยันความเชื่อของตัวเอง

COMING SOON…

Progressive Disclosure

คนจะเหนื่อยน้อยลงถ้าเจอความซับซ้อนทีหลัง

COMING SOON…

Empathy gap

คนจะประมาณการณ์ความรู้สึกที่ส่งผลกับพฤติกรรมได้น้อยกว่าความเป็นจริง

COMING SOON…


🔎 ค้นหาความหมาย
Mental Model

คนตัดสินใจโดยใช้อุปทาน

COMING SOON…

Scarcity

คนจะให้ความสนใจเมื่อทรัพยากรมีจำกัด

COMING SOON…

Halo Effect

คนจะลำเอียงเพราะลักษณะพึงประสงค์บางอย่าง

COMING SOON…

Miller’s Law

คนสามารถจดจำสิ่งของได้มากที่สุด ±7 ชิ้นใน Working Memory

COMING SOON…

Spotlight Effect

คนมีแน้วโน้มว่าจะมีคนสนใจมากกว่าความเป็นจริง

COMING SOON…

Cognitive Dissonance

คนจะรู้สึกแย่ถ้ามีความคิดขัดแย้งกันอยู่ในหัว

COMING SOON…


🕓 ทำงานให้เสร็จในเวลา
Loss Aversion

คนจะหลีกเลี่ยงความสูญเสียมากกว่าการเสี่ยงจะได้รับ

COMING SOON…

Suck Cost Effect

คนมีแน้วโน้มจะตัดใจยากขึ้น ถ้าได้ลงทุนกับอะไรไปซักอย่าง

COMING SOON…

Decision Fatigue

ถ้าตัดสินใจมากเกินไป คุณภาพของการตัดสินใจจะลดลง

COMING SOON…

Webere’s Law

คนจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กน้อยได้ง่าย

COMING SOON…

Hyperbolic Dicounting

คนสนใจผลประโยขน์ระยะสั้นมากกว่าการได้ประโยชน์ระยะยาว

COMING SOON…

Cashless Effect

คนใช้เงินมากขึ้น ถ้าไม่เห็นตัวเงิน

COMING SOON…


🧠 การจดจำข้อมูล
Peak-End Rule

สิ่งที่คนเก็บไว้ในความทรงจำ คือช่วงพีคกับตอนจบ

COMING SOON…

Chunking

คนจดจำได้ดีกว่า ถ้าจัดข้อมูลเป็นกลุ่มก้อนเล็ก ๆ

COMING SOON…

Zeigarnkik Effect

คนจะจำงานที่ทำไม่เสร็จมากกว่างานที่เสร็จแล้ว

COMING SOON…

Method of Loci

คนจะจำได้ดีกว่าถ้าเชื่อมโยงกับสถานที่

COMING SOON…

Delighters

คนจะจำช่วงที่มีความสุขได้้ดีกว่า

COMING SOON…

Spacing Effect

คนจะเรียนรู้ได้มากกว่าถ้ามีการเบรกระหว่างทาง

COMING SOON…


ไม่พลาดบทความใหม่ๆ จาก BetterUXUI.com

1. กด Like Facebook page BetterUXUI

2. สมัครและอ่านบทความทางอีเมล

Back to Top