10 หลักการออกแบบ User Interface (UI) ให้มี Usability ที่ดีโดย Jakob Nielsen – กูรูด้าน Usability

10 หลักการออกแบบ User Interface (UI) ให้มี Usability ที่ดีโดย Jakob Nielsen – กูรูด้าน Usability

“10 Usability Heuristic” เป็นหลักการ 10 ข้อที่ Jakob Nielsen (กูรูด้าน Usability) คิดขึ้นมาเพื่อเป็น Guideline สำหรับการออกแบบ UI ให้มี Usability ที่ดี นักออกแบบ UX/UI Designer สามารถนำหลักการทั้ง 10 ข้อนี้เป็นเกณฑ์ตรวจสอบ UI คร่าว ๆ ว่า UI มีปัญหา Usability ด้านไหน (Effectiveness/ Efficiency/Satisfaction) โดยกระบวนการประเมิณผลโดยใช้หลักการนี้เรียกว่า “Usability Heuristic Evaluation” ในบทความนี้จะพูดถึงหลักการแต่ละข้อว่ามีแนวคิดยังไง และจะเอาไปปรับใช้กับ UI ได้ยังไง Usability คืออะไร? “Usability” เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพที่บ่งบอกว่า Product ใช้งานได้ง่ายแค่ไหน “ความยากง่าย”

Usability คืออะไร?

Usability คืออะไร?

อยากออกแบบ Product ให้ User-friendly อาจต้องเข้าใจความหมายของคำว่า Usability ก่อน แล้วเค้าเอาเกณฑ์ไหนมาวัดว่า Product ของเราตอนนี้ “ใช้ง่ายหรือยาก” – Usability เป็นอีกหนึ่งอภิธานศัพท์ (UX Terminology) ที่ UX/UI Designer ควรรู้ Usability คืออะไร? “Usability” เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ (quality attribute) ของ Product ว่าใช้งานได้ง่ายแค่ไหน “ความยากง่าย” ส่งผลโดยตรงกับความรู้สึกและการตัดสินใจของ User ว่าจะใช้งาน Product นี้ต่อไปหรือไม่ ISO 9241-11 ให้คำนิยามของ Usability อย่างเป็นทางการว่า: The official definition of usability is:

สรุปย่อหนังสือ Don’t make me think (by Steve Krug) – หนังสือที่ UX Designer ควรอ่าน

สรุปย่อหนังสือ Don’t make me think (by Steve Krug) – หนังสือที่ UX Designer ควรอ่าน

หนังสือ Don’t make me think เขียนโดย Steve Krug (ชื่อภาษาไทย “แค่ต้องคิดก็ผิดแล้ว ออกแบบเว็บไซต์ให้เข้าใจง่ายง่าย และไม่ต้องใช้สมอง”) เป็นหนังสือเกี่ยวกับ Usability ที่ขายดีที่สุดในโลกติดกัน 13 ปีซ้อน (2001 – 2013) และถูกแนะนำให้คนที่อยากศึกษาเรื่อง UX อ่านมากที่สุดเล่มหนึ่ง หนังสือเล่มนี้จึงถือได้ว่าเป็นหนังสือคลาสสิกขึ้นหิ้งอีกเล่มสำหรับ UX/UI Designer เนื้อหาในหนังสือจะเกี่ยวข้องกับ Web Usability โดยเฉพาะ ในหนังสือจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจถึงการออกแบบเว็บให้ “ใช้งานได้ดีขึ้น” ไม่ใช่การออกแบบให้ “สวยขึ้น” อย่างเดียว Key Learning Points Don’t Make Me (or Anyone) Think Making every page or screen

Interaction Design คืออะไร?

Interaction Design คืออะไร?

Interaction Design คืออะไร Interaction Design (IxD) คือ การออกแบบปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน (user) กับวัตถุ (physical objects) หรือพื้นที่ (space) เพื่อให้ผู้ใช้งานบรรลุเป้าหมายการใช้งานอย่างราบรื่นที่สุด ขอบเขตของ IxD ค่อนข้างกว้าง ครอบคลุมหลาย ๆ ศาสตร์ ซึ่งในแต่ละศาสตร์ยังแตกแยกย่อยไปได้อีก โดยส่วนใหญ่แล้ว เมื่อพูดถึง IxD จะหมายถึง IxD ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน  ปฎิสัมพันธ์ (interact) เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยินเสียง การรับรส ได้กลิ่น การสัมผัส ยกตัวอย่าง เช่น เราใช้มือกด (touch) ปุ่มบนหน้าจอ เราสั่งปิดนาฬิกาปลุกด้วยเสียง ฯลฯ

Information Architecture (IA) คืออะไร?

Information Architecture (IA) คืออะไร?

Information Architecture (IA) คืออะไร? Information architecture is the practice of deciding how to arrange the parts of something to be understandable. The Information Architecture Institute Information Architecture (IA) หรือสถาปัตยกรรมข้อมูล คือ ศาสตร์หนึ่งใน Cognitive psychology เกี่ยวกับการจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ (logical) ให้ใช้งานง่ายและรวดเร็ว (User-friendly) ถ้าเปรียบเทียบกับห้องสมุด คนที่ทำหน้าที่ IA ก็คือบรรณารักษ์ การจัดเรียงข้อมูลถูกเอามาใช้เกือบทุกที่ ตั้งแต่เมนูอาหารยันรถไฟฟ้า ที่ไหนมีข้อมูลที่นั่นจำเป็นต้องทำ IA

ประวัติของ UX

ประวัติของ UX

UX คำศัพท์ที่นิยามขึ้นโดย Don Norman ในช่วงปี 1990 แต่ก่อนหน้านี้ศาสตร์ของ UX ถือกำเนิดมานานแล้วตั้งแต่ยุคอารยธรรมเมโสโปเตเมีย การทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาของ UX จะช่วยให้เราเห็นภาพว่า UX ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและมีความสำคัญมาตั้งแต่ในอดิตจนถึงปัจจุบัน

UX/UI คืออะไร?

UX/UI คืออะไร?

BRIEF: “UX” ย่อมาจากคำว่า “User Experience” แปลว่า ประสบการณ์ของ “ผู้ใช้งาน (User)” เป็นศาสตร์แห่งการพยายามทำความเข้าใจความนึกคิดและพฤติกรรมของคน เพื่อนำข้อมูลมาแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และทำให้ประสบการณ์การใช้งานดีขึ้น “UI” ย่อมาจากคำว่า “User Interface” เป็นศิลปศาสตร์ในการออกแบบส่วนเชื่อมต่อผู้ใช้งาน เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เป็นต้น UX คืออะไร? “UX” ย่อมาจากคำว่า “User Experience” เป็นคำนิยามที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการดิจิตัล ซอฟต์แวร์ ไอที เนื่องจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้คนให้ความสนใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ได้รับจากการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นด้วย “User Experience” เกิดจากการรวมคำ 2 คำเข้าด้วยกัน คือ “U = User” หมายถึง ผู้ใช้งาน ในที่นี้จะหมายถึงคนที่ใช้งานสินค้าดิจิตัลต่าง ๆ

Back to Top