วิธีทดสอบว่า Web/App ใช้งานง่ายพอรึยัง (Usability) ด้วย System Usability Scale (SUS)

วิธีทดสอบว่า Web/App ใช้งานง่ายพอรึยัง (Usability) ด้วย System Usability Scale (SUS)

“Usability” เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ UX ที่ UX Designer ควรให้ความสำคัญมาก ๆ ไม่มีใครอยากใช้ Product ที่ใช้งานยาก เราสามารถวัด Usability ของ Web/App ว่าใช้งานง่ายพอรึยังผ่านกระบวนการ Usability Testing โดยเอาซอฟต์แวร์ของเราไปให้ Representative User ลองใช้ ผลการทดสอบของ Usability Testing มีทั้งผลลัพธ์เชิงคุณภาพและปริมาณ System Usability Scale (SUS) เป็นหนึ่งการทดสอบที่ใช้วิธีวัดค่า Usability ให้ออกมาเป็นตัวเลขได้เลย การทดสอบวิธีนี้ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้ UX Designer หลายคนเลือกใช้การทดสอบนี้ อ่านบทความ “Usability คืออะไร?” ย้อนหลังได้ที่นี่ System Usability Scale (SUS) คืออะไร? System Usability Scale

Usability คืออะไร?

Usability คืออะไร?

อยากออกแบบ Product ให้ User-friendly อาจต้องเข้าใจความหมายของคำว่า Usability ก่อน แล้วเค้าเอาเกณฑ์ไหนมาวัดว่า Product ของเราตอนนี้ “ใช้ง่ายหรือยาก” – Usability เป็นอีกหนึ่งอภิธานศัพท์ (UX Terminology) ที่ UX/UI Designer ควรรู้ Usability คืออะไร? “Usability” เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ (quality attribute) ของ Product ว่าใช้งานได้ง่ายแค่ไหน “ความยากง่าย” ส่งผลโดยตรงกับความรู้สึกและการตัดสินใจของ User ว่าจะใช้งาน Product นี้ต่อไปหรือไม่ ISO 9241-11 ให้คำนิยามของ Usability อย่างเป็นทางการว่า: The official definition of usability is:

Back to Top